Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

territori cultural
La pròxima tertúlia social tractarà sobre l’Estat com a instrument de poder a la Casa de la Cultura de Vinaròs

La pròxima tertúlia social tractarà sobre l’Estat com a instrument de poder a la Casa de la Cultura de Vinaròs

Dijous 18 de gener , 19h
CASA DE LA CULTURA 
Avinguda Llibertat S/N , VINARÒS
COORDINA : PEDRO HERNÁNDEZ


L'Estat és un dels invents més complexos transcendentals i eficients de la Humanitat. Consisteix, ni més ni menys, a pretendre organitzar la convivència d'un grup humà (comptant amb la seva diversitat), de la forma més harmònica possible

És veritat que, a l'origen, l'Estat és un producte de la por humana (els febles temen ser ignorats i aixafats pels forts i els forts –sobretot els econòmicament forts- temen ser assaltats pels febles, que en són més)… però no és menys cert que l'organització de la convivència, l'estat, suposa la superació de la llei de la selva per als humans; suposa l'acceptació generalitzada de certes regles, de certs respectes… és a dir implica unes lleis o normes comunes. Vist amb aquesta simplificació, l'estat és una consecució extraordinària des del punt de vista social, cultural i humà: els individus renuncien a una part essencial de la seva llibertat a canvi d'obtenir seguretat.
Però clar, vist des del nostre present i observant l'evolució de la Història, és fàcil deduir que, des dels seus inicis, els estats es van configurar segons els interessos i les conveniències dels poderosos… Ells eren els més interessats a estipular les normes de convivència necessàries perquè ningú alterés els seus privilegis.

El resultat ho coneixem i ho patim tots. Avui els estats són imponents i complexos sistemes (amb el significat cibernètic de la paraula) que coordinen diverses institucions teòricament al servei de tots (i de la convivència, per descomptat), però que, curiosament, es revelen com els impediments per aconseguir les dues més altes metes de la convivència: la igualtat i la justícia social… avui no és difícil defensar la idea que els estats són autèntics instruments (si és que no armes), al servei d'una part de la societat: els poderosos.

Quin valor té l'individu per a l'estat?, Quines relacions estableix l'estat amb els individus i viceversa?, Són evitables els estats per als individus o estem condemnats a formar part d'ells?, Hi ha diferències essencials entre els diferents estats?, Coneixem tots els recursos i els apèndixs de l'estat?, Sabem quin és l'estructura bàsica d'un estat?, Coneixem el seu funcionament?, Quins són els mecanismes d'evolució o de modificació dels estats?...

De tot això podrem parlar i debatre en la nostra propera tertúlia social.

 

 

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.