Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

Comença la campanya d'anellament d'aus palustres en diferents aiguamolls al País Valencià

Fundació Global Nature organitza una campanya d'anellament científic, del 9 al 24 d'abril, coincidint amb el pic màxim de migració primaveral d'aquestes aus

Fundació Global Nature coordina una campanya d'anellament científic d'ocells passeriformes palustres migratòries en diferents Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, des del 9 fins al 24 d'abril, coincidint amb el pic màxim de migració primaveral d'aquestes aus. Aquesta activitat, que s'organitza per primer any en 4 aiguamolls valencians durant 16 dies consecutius, forma part de les accions de seguiment del projecte LIFE paludicola, una iniciativa europea en 9 zones humides de la Xarxa Natura 2000 de la península ibèrica amb una durada de tres anys.

En la campanya d'anellament es prestarà especial atenció al seguiment del Boscarla d'aigua (Acrocephalus paludicola), una espècie prioritària de conservació, catalogada com a Vulnerable a escala global i classificada en perill a escala europea. Aquesta petita au, mundialment amenaçada, té en els aiguamolls costaners del Llevant un dels pocs enclavaments coneguts de pas migratori des dels seus zones d'hivernada al Senegal i Mali (Àfrica) fins a les seves zones de reproducció a Bielorússia, Polònia i Ucraïna.

Els registres del Boscarla d'aigua en els aiguamolls del País Valencià, són bastants escassos, però estudis previs constaten el pas de l'espècie per diferents aiguamolls en els seus viatges migratoris. La bona conservació de les zones humides, com és el cas de la Marjal de Pego-Oliva o el Prat de Cabanes-Torreblanca, resulta fonamental perquè puguin realitzar parades i aplecs d'energia per arribar a les seves àrees de cria, certificant l'important paper que compleixen els espais naturals protegits durant les rutes migratòries de les aus.

Un altre dels objectius principals de la campanya d'anellament serà l'estudi del major nombre possible d'espècies d'aus migratòries per obtenir informació sobre la repercussió del clima a la migració, el nombre i l'estat físic dels exemplars, la biometria, i els llocs d'origen i destinació de migració; amb l'objectiu d'incrementar els coneixements sobre les estratègies migratòries de les aus capturades.

Els treballs d'anellament es realitzaran en diferents aiguamolls de la Comunitat Valenciana: Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, marjal dels Moros, Parc Natural de l'Albufera de València i Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Aquests treballs seran realitzats per diferents grups d'anellament locals que treballen en els aiguamolls habitualment (Grup Au, GORTUR i Grup Pit Roig) i coordinats per la Fundació Global Nature. La Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) també ha volgut formar part d'aquesta campanya, aquest primer any s'unirà durant 7 dies de mostreig en la Marjal de Rafalell i Vistabella, augmentant de 4 a 5 les zones de mostreig complint d'aquesta manera amb un de dels objectius del projecte, que és augmentar en el major nombre possible aquestes zones de mostreig.

 El projecte LIFE paludicola

El projecte LIFE paludicola, amb una durada de 2017 al 2020, té com a objectiu frenar el descens de les poblacions de Boscarla d'aigua (Acrocephalus paludicola) treballant en la restauració de l'hàbitat de pas migratori pre i post nupcial.

Aquest projecte es desenvolupa per la Fundació Global Nature i la Junta de Castella i Lleó, amb el suport de l'instrument financer LIFE de la Unió Europea i del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat, la Generalitat Valenciana , l'Ajuntament de Torreblanca i l'empresa Infertosa juntament amb la col·laboració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.