Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

Els falciots de Benicarló viatgen a Tel Aviv (Israel)

Ecologistes en Acció va assistir a la 5è Conferència Internacional sobre Falciots i presentar l'experiència de recuperació amb caixes niu de la colònia de cria de falciot comú (Apus apus) de la plaça Telers de Benicarló

De l'11 al 16 de març de 2018, la ciutat de Tel Aviv (Israel) va acollir la cinquena reunió internacional sobre falciots ( "The Fifth International Swift Conference"), a la qual van assistir nombrosos experts, estudiosos i simpatitzants per tractar múltiples temes relacionats amb els falciots, com la situació de les seves poblacions i les seves problemàtiques (inclòs el canvi climàtic); experiències de recuperació de colònies de cria i caixes niu; informació sobre les últimes tendències en la recuperació d'aus ferides, ... fins i tot es va realitzar una cerimònia de benvinguda als falciots que crien a El Mur de les Lamentacions, ja que, des de finals de febrer, els falciots ja estan tornant als seus llocs de cria des les seves zones d'hivernada a l'Àfrica equatorial i austral. APNAL-Ecologistes en Acció va presentar una comunicació breu i exposar un pòster sobre l'experiència de recuperació, amb caixes niu, de la colònia de cria de falciots comuns de la plaça Telers de Benicarló.

Recordem que el 2015 aquesta colònia constava de 30-35 parelles nidificants en els revoltons de la teulada d'un edifici de la plaça Telers, el qual va ser rehabilitat a finals de 2015 sense instaurar mesures correctores, eliminant-tots els buits de la zona de cria. Gràcies a la ràpida actuació d'Ecologistes en Acció i al suport de l'Ajuntament de Benicarló (Regidoria de Medi Ambient), es van dissenyar caixes niu específiques amb materials reutilitzats per simular les zones de cria existents, sent instal·lades les primeres caixes niu (catorze) al març de 2016, ocupant-se les mateixes a mitjans d'abril de 2016, amb un percentatge de cria superior al 70%. En l'actualitat, la colònia de cria ja té 29 caixes niu potencials i esperem la seva ocupació a la primavera de 2018.

Insistim que els falciots són aus insectívores migratòries i protegides per la llei. Viuen en grups i instal·len els seus llocs de cria en zones urbanes, preferentment en buits i forats d'edificis, teulades, zones de ventilació, façanes, etc., de múltiples llocs (esglésies, cases velles, naus industrials, etc.). Cada any, des d'abril a juliol, desenvolupen els seus cicles vitals en pobles i ciutats, consumint ingents quantitats d'insectes (s'estimen consums mitjans mínims en aquesta època, de 15-20 kg / individu / any). La població flotant de la ciutat de Benicarló es calcula en més de 700 exemplars, entre individus adults i immadurs no reproductors. Són necessàries, per tant, més accions, en tots els municipis, per ajudar les espècies insectívovas ja que està demostrada la relació directa entre la disminució de les aus insectívores i l'augment de les poblacions d'insectes!

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.