Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda
Els pescadors de Gandia es comprometen amb la recollida de plàstics marins

Els pescadors de Gandia es comprometen amb la recollida de plàstics marins

Més de 30 pescadors han acudit a la formació sobre recollida d'escombraries marines organitzada per Fundació Global Nature i Associació Abocaments Zero programades en el marc del projecte RepescaPlas

El projecte RespescaPlas recollirà més de 300 quilos de residus plàstics del medi marí


Fundació Global Nature i Associació Abocaments Zero han organitzat els dies 26 i 27 de febrer al Port de Gandia (Comunitat Valenciana) juntament amb la Confraria de Pescadors de Gandia i amb la col·laboració de Xaloc una taula de treball de planificació i una jornada de formació amb motiu de l'inici del projecte RepescaPlas, on van assistir més de 30 pescadors compromesos amb la reducció de l'impacte de les escombraries marines en els oceans.

El projecte RepescaPlas "Valorització material de residus plàstics recuperats del mar: caracterització, aplicacions i desenvolupament de producte" sorgeix davant l'amenaça constant de les escombraries marines per a la biodiversitat marina, tant per l'elevada quantitat de residus en el medi marí, com per la composició d'aquestes escombraries, principalment plàstics. Les zones d'acció del projecte són la Costa Valenciana (Gandia) i la Costa Gallega.

Els pescadors són un dels protagonistes del projecte RepescaPlas; ells seran els encarregats de la recollida indirecta de les escombraries marines mentre pesquen i de la correcta distribució en els contenidors habilitats per a això en els ports, diferenciant els residus que provinguin d'arts de pesca més gran i arts de pesca menor. La seva tasca permetrà l'anàlisi i classificació posterior dels materials per a la seva valorització. S'estima que durant la durada del projecte (fins a finals de 2018) es poden arribar a recollir més de 300 quilos de residus plàstics.

 

Estrategies de recollida

Durant aquests dies s'ha definit l'estratègia de recollida i caracterització de les escombraries marines i s'ha format als pescadors per al correcte desenvolupament d'aquestes recollides.

El primer dia, es va organitzar una taula de treball amb l'entitat pesquera associada, la Confraria de Pescadors de Gandia, on es va definir l'estratègia de les recollides al costat de la posterior caracterització, el nombre de vaixells i arts a considerar per al seu ús en la recollida, zones de pesca on es faenará i els llocs habilitats per dipositar els residus dins el vaixell fins al seu lliurament en el port. Així mateix, es va concretar el sistema de trasllat i dipòsit dels residus recollits un cop al Port de Gandia, amb especial cura de no ser barrejats amb altres residus que es generen en les activitats portuàries per part dels pescadors. Finalment, es va detallar el programa per a la caracterització dels residus i presa de mostres per als assajos posteriors que serà realitzat per part de l'Associació Abocaments Zero.

El segon dia, es va formar a 33 pescadors participants en el projecte, abordant l'abast del problema de les escombraries marines, efectes sobre la biodiversitat marina i transmetent els coneixements necessaris per dur a terme la correcta gestió dels residus. A més, durant aquestes jornades es van analitzar experiències prèvies, com el projecte "Upcycling the Oceans", la campanya Tornal Port o la plataforma MARNOBA. Aquesta última té com a objectiu recopilar, emmagatzemar i mostrar d'una manera senzilla informació sobre les escombraries marines de les nostres costes mitjançant la utilització d'una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils (App MARNOBA), servint la informació recollida com a dades addicionals al programa de seguiment d'escombraries marines del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

El projecte RepescaPlas es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través del Programa plenamar, cofinançat pel FEMP. El projecte està coordinat per AIMPLAS i compta amb la participació de Fundació Global Nature, Associació Abocaments Zero, Universitat de Vigo i la Confraria de Pescadors de Gandia.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.