Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

L'alumnat de ‘T'avalem. Benicarló en verd’ supera la primera part del taller

Els alumnes del taller d'ocupació ‘T'avalem. Benicarló en verd’, han finalitzat amb èxit la primera part

El projecte té una subvenció de 194.529,60 euros de la Generalitat i a més compta amb una aportació de l'Ajuntament de 40.000 euros

Els 10 joves, d'entre 16 i 30 anys, que formen part del taller d'ocupació ‘T'avalem. Benicarló en verd’, han finalitzat de manera satisfactòria la primera part, que consisteix en l'obtenció del certificat de professionalitat de nivell 1 d'«Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria». L'obtenció d'aquest títol capacita als alumnes per realitzar la segona fase del programa del taller, que consisteix en el certificat de professionalitat de nivell 2 d'«Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes». Aquesta segona part també constarà de part teòrica, mentre que la pràctica final es portarà a terme en el Jardí de la Mar.

Amb aquests dos certificats, els alumnes tenen la possibilitat d'accedir a cicles formatius de nivells superiors, tant de la branca agrària com de qualsevol altra branca (superant les competències clau, també incloses en el curs).

A part de les classes teòriques, al llarg d'aquesta primera fase del taller els alumnes han dut a terme diferents activitats pràctiques en l'Hort de la Mar (la construcció de tres jardineres, la neteja de les zones comuns, l'adequació de l'hivernacle i la sembrada i plantada d'hortícoles d'hivern). En l'Hort de les Flors també han portat a terme diverses activitats (la col·laboració amb els usuaris del centre IVADIS en la plantació i sembra d'hortícoles i la realització de taules de cultius per al Collet de Benicarló).

D'altra banda, per tal de complementar la formació, els alumnes també han realitzat cursos de formació en seguretat laboral, de fitosanitaris, de manipulador d'aliments, d'inserció laboral i de primers auxilis. A més, amb l'objectiu d'ampliar l'experiència els alumnes també han realitzat visites a Semilleros Benihort, Bonsai Zen i la Fira Internacional Iberflora, a València.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.