Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda
Sí a la taxa turística a benefici del Medi Ambient i dels treballadors del sector turístic

Sí a la taxa turística a benefici del Medi Ambient i dels treballadors del sector turístic

Comunicat d'Ecologistes en Acció del País Valencià

Davant el debat obert en la societat valenciana després de l'aprovació d'una resolució de Les Corts Valencianes, en el debat de política general de la Comunitat Valenciana dels passats 13-15 de setembre, en la qual s'instava el Consell a tramitar una llei que contemplés una taxa turística, Ecologistes en Acció vol fixar la seva posició. La proposta va ser impulsada per Podem i va tenir el suport de Compromís. La recaptació d'aquest impost aniria al sector turístic, per a la millora dels serveis i de les infraestructures turístiques i la recaptarien els Ajuntaments.

El turisme de masses (7,8 milions de turistes al País Valencià en 2016) té uns grans impactes ambientals. Les infraestructures bàsiques s'han de dissenyar per a acollir una població flotant superior diverses vegades a la població resident a les temporades altes: depuradores d'aigües residuals, proveïment, recollida i tractament de residus, etc. Sovint no existeix aquest dimensionament i es produeixen abocaments d'aigües sense depurar, residus que s'envien a abocador sense tractar, abocadors que es colmatan, etc. El turisme a la Comunitat Valenciana, impulsat per les administracions, en el seu vessant de "turisme residencial" ha tingut més gravíssims impactes en l'ordenació del territori, ja que ha servit per promoure l'ocupació de territoris d'alt valor ambiental (el litoral, els entorns d'espais naturals protegits, espais agrícoles d'alt valor, etc) constituint un cèrcol a aquests espais i una autèntica muralla al llarg del litoral. A més aquests desenvolupaments turístics promovien l'urbanisme dispers, amb gravíssimes conseqüències ambientals associades al mateix: intensificació de la mobilitat motoritzada, emissions de gasos d'efecte hivernacle, agreujament del canvi climàtic, impactes paisatgístics, etc. Una part important dels turistes a la Comunitat Valenciana utilitzen el transport aeri per al seu desplaçament, contribuint de forma important a les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El recent turisme de creuers té uns grans impactes sobre la qualitat de l'aire on recalen els mateixos, ja que cremen un combustible de baixa qualitat (fuel) i suposen un col·lapse puntual dels serveis d'aquestes ciutats. El creixement dels apartaments turístics, empitjora les condicions de vida de la població resident, ja que a part de les molèsties que genera (sorolls, aglomeracions, etc.), eleva el preu del lloguer dels habitatges i expulsa dels seus barris a la població més vulnerable , el fenomen anomenat gentrificació de les ciutats. Finalment el turisme de masses s'està associant a la precarietat i explotació dels treballadors de l'hostaleria i restauració. El fenomen de les "Kellys" ha sortit a la llum pública, i és un signe de la injustícia social associada a aquest turisme de masses.

És evident per tant que el turisme ha de gravar amb impostos i taxes addicionals, que ajudi a part a fer front a aquests impactes i que redundi en la qualitat de vida de la població resident i en els treballadors del sector. Ecologistes en Acció està en contra que aquesta recaptació de la taxa turística engreix el mateix sector turístic i que s'utilitzi per millorar les seves infraestructures, tal com es planteja en la resolució aprovada en Les Corts Valencianes. La recaptació hauria de ser autonòmica perquè no es disgregui en centenars de insignificants miniprojectes. Prenent l'exemple de les Illes Balears i d'altres regions i ciutats, la taxa o impost turístic ha de ser autonòmic i amb destinació finalista, tenint com a objectiu prioritari la restauració del medi ambient, sense oblidar altres possibles finalitats, també importants com la recuperació del patrimoni històric i cultural, la millora de la qualitat de l'ocupació o lluita contra el canvi climàtic.

Els arguments del sector turístic i hostaler (Hosbec, Apha, Apeha, cambres de comerç, patronals, etc.) en contra de la instauració de la taxa no es sostenen. La implantació de la taxa no suposaria, per desgràcia, una barrera dissuasòria per al turisme. La suposada pèrdua de competitivitat enfront d'altres destinacions, tampoc és certa, ja que la taxa redundaria en una millora de la qualitat ambiental i paisatgística, moltes vegades reclamada pels mateixos turistes. Cal reduir els impactes i pressions ambientals i de recursos de l'activitat turística, i millorar la qualitat del que s'ofereix al turista, aconseguint un turisme de més qualitat i reduint el nombre de turistes. Cal també imposar límits al turisme, estudiant la capacitat de càrrega de cada territori, decréixer i crear alternatives al mateix des de l'economia social i solidària.

foto: Surfer Rule

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.