Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

Experts en contaminació coincideixen en la necessitat d'empendre mesures coordinades al País Valencià

Administracions, experts i ecologistes coincideixen en la necessitat de mesures coordinades sobre transport i indústria per reduir els efectes de l'ozó en la salut

La vesprada del Dia Europeu sense Cotxes, ahir dijous 21 de setembre va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània Octubre de València la Jornada "Contaminació per Ozó al País Valencià", amb la participació de diversos experts i responsables polítics de l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana.

En l'obertura de la trobada, el responsable de la campanya sobre ozó d'Ecologistes en Acció, Miguel Ángel Ceballos, va introduir la situació actual respecte a aquest contaminant a Espanya, el País Valencià i la ciutat de València, exposant les particularitats de l'ozó troposfèric, les fonts dels seus precursors, els efectes sobre la salut i la vegetació, la zonificació del territori, les referències legals i de l'Organització Mundial de la salut i l'obligació d'informar a la població de manera clara, comprensible i accessible.

Va destacar que la ciutat de València ve incomplint des de l'any 2013 el límit legal del tòxic diòxid de nitrogen, principal gas precursor de l'ozó emès per l'intens trànsit urbà i metropolità. Així mateix, sis de les divuit zones en què es divideix el País Valencià a l'efecte de controlar la contaminació atmosfèrica han superat durant 2017 el valor objectiu per a la protecció de la salut establert per la normativa per a l'ozó, afectant a més de 900.000 habitants del interior de la Comunitat.

A continuació, José Jaime Diéguez, expert del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, va exposar les causes del problema posant en relació l'intens trànsit rodat i l'activitat industrial que suporta el litoral mediterrani i les situacions d'alta contaminació que cada primavera i estiu afligeixen tot el seu interior, a partir de l'anàlisi dels episodis d'ozó a la Comunitat Valenciana. Per la importància de la contaminació transfronterera cal cooordinar mesures a nivell local, interregional i internacional.

Des de l'Àrea d'Ambient i Salut de la Fundació FISABIO, Amparo Ferrero va informar sobre els efectes de l'ozó, en el doble paper benèfic a l'estratosfera i tòxic a la troposfera, insistint en el dany oxidatiu que provoca en els sistemes biològics. La contaminació de l'aire per ozó troposfèric causa cada any 1.800 morts prematures a Espanya, afectant especialment a població infantil i major, a dones gestants i a persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars cròniques.

La Jornada es va tancar amb una taula rodona sobre les possibles solucions a la qual van assistir Julià Álvaro, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana, Giuseppe Grezzi, regidor delegat de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, José Manuel Felisi, portaveu de la Plataforma "València per l'Aire" i Carlos Arribas, vicepresident d'Ecologistes en Acció del País Valencià.

José Manuel Felisi va donar a conèixer les campanyes de mesurament de la contaminació atmosfèrica que realitza la Plataforma a València, assenyalant que s'estan obtenint nivells de diòxid de nitrogen superiors als registrats per les estacions oficials, tant fora com a l'interior d'edificis com col·legis. Així mateix, ha destacat que després de la peatonalització de la Plaça del Mercat, la contaminació per diòxid de nitrogen en aquesta zona de la ciutat s'ha reduït dràsticament, demostrant que amb informació és possible resoldre el problema.

Julià Álvaro va exposar les dificultats per combatre la contaminació per ozó, en no poder-se identificar amb claredat les fonts dels seus precursors, sent necessària l'adopció de mesures coordinades a nivell estatal i internacional, que la Generalitat Valenciana ha vingut reclamant reiteradament al Govern Central. Actualment s'estan revisant els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire de l'aglomeració de València i la zona ceràmica de Castelló, però no hi ha previsió d'ampliar aquests plans a les zones afectades per ozó.

Carlos Arribas va recordar que l'elaboració de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire per reduir l'ozó és obligada segons la legislació, va assenyalar que els plans existents a les aglomeracions d'Alacant, Castelló i València estan obsolets i no s'estan aplicant, i que és necessari actuar davant indústries molt contaminants com la refineria de petroli de Castelló, la cimentera de Sagunt o la fàbrica d'automòbils d'Almussafes, amb emissions de contaminants precursors d'ozó en ocasions superiors a les dels nuclis urbans.

Finalment, Giuseppe Grezzi va recordar la mala situació de partida en relació a la qualitat de l'aire i la mobilitat en ciutat de València, amb 150.000 vehicles que accedeixen diàriament a ella des del seu àrea metropolitana, com a resultat d'anys de desenvolupament d'un model urbà dispers que multiplica

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.