Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

Denuncien la destrucció de la major colònia d’oroneta cua blanca de Vinaròs

“Ecologistes en Acció i SEU/BirdLife denuncien que, a l'Hospital Comarcal de Vinaròs (Castelló), s'ha destruït la major zona de cria d'oroneta cua blanca (Delichon urbicum) del municipi

Han estat derrocats més de 200 nius d'aquesta espècie protegida

” L'Hospital Comarcal de Vinaròs, almenys des de 2014, alberga la principal colònia de cria d'avió comú (Delichon urbicum) d'aquest municipi castellonenc, amb més de 300 nius censats a principi del període reproductor. Al juny de 2015, el centre hospitalari ja va ser denunciat davant les autoritats competents per l'enderrocament de nius d'aquesta espècie protegida per la legislació autonòmica i beneficiosa per a la població.

Malouradament, la història es torna a repetir en 2017: Ecologistes en Acció i SEU/BirdLife denuncien que s'han destruït uns 260 nius de la colònia en plena època reproductora. Únicament s'han salvat el 10% dels nius actius. L'oroneta cua blanca és una espècie inclosa en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE), creat per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Les molèsties i agressions a espècies com a l'avió comú, així com als seus nius, ous, pollastres i adults -incloent la retirada dels seus nius-, està prohibida per la legislació vigent.

Sols està permesa la seva retirada si no existeix una altra alternativa i sempre que es compte amb autorització administrativa de la comunitat autònoma. Perquè es pugui concedir aquesta autorització, cal que no es perjudiqui a el “manteniment en un estat de conservació favorable de les poblacions que es tracti, a la seva àrea de distribució natural”. SEU/BirdLife i Ecologistes en Acció han comprovat que no consta autorització de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural i Canvi Climàtic en aquest cas i, atenent a la reincidència dels fets, han interposat les pertinents denúncies davant les autoritats competents –Conselleria de Medi ambient, SEPRONA, Fiscalia de Medi ambient de Castelló i Ajuntament de Vinaròs-, per investigar i paralitzar aquestes activitats i buscar solucions perquè no es tornin a repetir.

Recorden les organitzacions ambientals que la destrucció intencionada dels nius d'espècies protegides, com l'oroneta cua blanca, pot suposar penes de presó de fins a 2 anys.

SEU/BirdLife està preparant a més una denúncia a la Fiscalia Coordinadora de Medi ambient i Urbanisme en relació a aquest cas i tots els que es vénen comunicant a l'organització en tot el territori nacional per destrucció de nius d'avió comú, cigonya, oreneta i falciots. D'altra banda, les dues ONG fan una crida al respecte als nius d'orenetes, avions i falciots, i a la col·locació de mesures correctores –de fàcil instal·lació- per evitar les molèsties que puguin ocasionar les seues defecacions, com és el cas de baldes o de sistemes de contenció sota els nius. Lluny de suposar molèsties als ciutadans, la presència d'orenetes, avions, falciots o ratapinyades reverteixen en una sèrie de beneficis ambientals a la ciutadania.

Entre uns altres, destaca el seu paper com a “insecticida natural”. Cada falciot, per exemple, consumeix 55 quilograms d'insectes a l'any. Les orenetes arriben a ingerir 60 insectes cada hora i l'avió comú s'alimenta d'una gran proporció de àfids, mosques petites i himenòpters (especialment les formigues voladores). Les ratapinyades insectívores consumeixen un terç del seu pes corporal en aliment per nit.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.