Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

'Eines per a un planeta que respira': contaminació atmosfèrica i canvi climàtic

Dissabte passat 3 de juny, a les 19,30 h, va tenir lloc a Benicarló, a la sala d'actes de la Caixa Benicarló, Avda Juan Carlos I nº 18 una interessant xerrada sobre la temàtica de la contaminació atmosfèrica i canvi climàtic amb apunts concrets sobre les nostres comarques

 La xerrada va ser impartida per Manel Mas (membre de Ecologistes del Sénia) i Enrique Luque (membre de APNAL-Ecologistes en Acció-Vinaròs) ja que el ponent inicialment designat, Toni Albert (membre de la Plataforma No a la contaminació de Castelló) va causar baixa per malaltia.

Amb una assistència de 20 persones i durant una hora, els ponents ens van posar al dia sobre fonts de contaminació atmosfèrica i tipus d'emissions; tipus de contaminants [CFC’s, CO2, CH4, NOx, SOTA2, compostos orgànics volàtils (COV), partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), ozó troposfèric, etc.] i la seva perillositat; efectes sobre la salut i conseqüències climàtiques (efecte hivernacle, smog, pluja àcida, efectes de l'ozó troposfèric, etc). També es van avaluar altres fonts de contaminació molt habituals entre nosaltres i amb un altre tipus d'emissions, com la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica, i les seves implicacions en la nostra salut (efecte microones, efectes a la salut i biodiversitat, insomni, foment del balafiament energètic, etc).

Es van ensenyar les formes de localitzar, online, a les indústries presents al territori ibèric i les seves emissions i residus, a través dels diferents registres com el PRTR Espanya (Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants)   http://www.prtr-es.es    i el PRTR-CAT (registre d'emisions i trasnfèrencia de contaminants de Catalunya,  http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/registre_de_contaminants_prtr/el_registre_prtr-cat/, http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/

Com exemple citem el total d’emissions de contaminants atmosfèrics declarats al País Valencià en el període 2013-2015:

Contaminant (en kg)

2013

2014

2015

increment

compostos orgànics voàátils

770.979

3.558.750

4.909.341

38,0%

hidrocarburs aromàtics policíclics

613

1.190

479

-59,7%

plom

1.209

1.430

416

-70,9%

benzè

5.957

7.011

10.828

54,4%

mercuri

92

104

75

-27,9%

óxid de nitrógen

12.932.678

 13.383.314

 13.731.435

   2,6%

 

Es van tractar les problemàtiques d'empreses tan properes com CEMEX (en Sant Carles de la Rápita) i IFF i Ashland Ch. (Benicarló), amb desigual afecció per contaminació:

-CEMEX és una important font d'emissions, amb 767.613 Tn de gasos emesos a l'atmosfera en 2015 i amb gran repartiment de contaminants cap al sud a causa dels fluxos aeris existents en el Mediterrani.

-IFF declara, en 2011, un total d'emissions contaminants de 63,5 kg/any de níquel, causant de problemes respiratoris i un total de generació de residus perillosos, en 2015, de 5.500 Tn. És una planta amb greus problemes odorífers pels productes que fabrica per a la indústria cosmètica.

-Ahsland Chemical Hispània, empresa que es declara sense emissions atmosfèriques contaminants i amb una producció de residus perillosos de 243 Tn en 2015.

Segons dades de 2012, ¾ parts de les emissions de contaminants van ser provocades per les empreses generadores d'energia (24%), pel transport per carretera (22%), per la indústria (17%) i per l'agricultura i ramaderia (11%).

En rànquing d'empreses contaminants per CO2 a la Comunitat Valenciana en el període 2008-2015, en Tn totals:

1.-Central Tèrmica Sagunt           13.117.57

2.-Central Tèrmica Castelló           6.353.859

3-Refineria BP Oil Castelló           8.642.152

4-Cemex Alacant                          5.871.784

5-LafargeHolcim Sagunt                5.241.944

6 -Cemex Bunyol                           4.928.173

 

Es van solucionar nombrosos dubtes sobre els contaminants i es van donar directrius per lluitar contra les emissions i la contaminació atmosfèrica, com el foment de les energies renovables; la necessitat d'instal·lació de mesuradors de contaminació a cada ciutat amb més de 20.000 ha. i l'existència d'alertes reals “in situ” de contaminació a la ciutadania; el compromís personal per evitar emissions; l'ús del transport públic i màquines eficients; el compromís de reducció en tots els sectors; la reducció de la velocitat en els automòbils; més bicicletes i menys infraestructures (autovies, autopistes i carreteres),…

Donem les gràcies al Ayt. de Benicarló i la Caixa Benicarló per patrocinar aquesta activitat formativa i a La Calamanda i la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló per difondre i participar en aquest esdeveniment.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.