Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda
La Defensora del Poble Europeu accepta la reclamació presentada per la PCDTS en contra del Banc Europeu d’Inversions

La Defensora del Poble Europeu accepta la reclamació presentada per la PCDTS en contra del Banc Europeu d’Inversions

Després de 7 anys ja no hi pot haver cap excusa per reconèixer que les coses es van fer malament, i que des d’Europa el Banc Europeu d’Inversions va fer una mala inversió dels recursos públics 

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia informa que la Defensora del Poble Europeu, ha acceptat la reclamació presentada en contra del Banc Europeu d’Inversions, per la falta de resposta derivada de la reclamació que l’associació va presentar l’any 2010 contra el finançament del projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural. En el seu escrit diu el següent:

“Por la presente, le informo de que su reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, en contra de Banco Europeo de Inversiones (BEI) cumple los requisitos para ser admitida a trámite. Tras examinar su reclamación he decidido abrir una investigación al respecto. Como primer paso en dicha investigación he concluido que es necesario llevar a cabo una inspección de los documentos relativos a su queja, y reunirse con los servicios responsables del BEI…./…

Després de 7 anys ja no hi pot haver cap excusa per reconèixer que les coses es van fer malament, i que des d’Europa el Banc Europeu d’Inversions va fer una mala inversió dels recursos públics, invertint MOLTS diners en aquest projecte i “passant”, de les veus que advertíem del risc de finançar aquest projecte, per la seva inseguretat. La institució bancària va decidir, aleshores, invertir en aquest projecte els primers project bond, i molts inversors van considerar que era una bona iniciativa, donat que tenia l’aval del Banc Europeu d’Inversions (potser només escoltava la part que volia sentir, la dels
cants de sirena?).
Els project bonds eren un nou mitjà de finançament, que consistia a emetre deute vinculat a grans projectes en infraestructures i van avalar el pitjor projecte; d’aquesta manera es millorava el ràting del deute del projecte, i permetia el seu finançament directe al mercat de capitals. La garantia del BEI per al projecte era d’uns 200 milions d’euros, aproximadament un 14% del deute, amb un percentatge que anava augmentant a mesura que s’amortitzava el deute; i addicionalment el BEI va comprar bons per valor de 300 milions d’euros per a transmetre al mercat de capitals la seva confiança.
Finalment, després de tots aquests anys de falta de “donar llargues” des del Banc Europeu d’Inversions, a través del seu Mecanisme de Reclamacions, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha decidit posar en mans de la Defensora del Poble Europeu la seva reclamació, perquè volem que es faci justícia.

Terres del Sénia, juny de 2017
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

 

 

 

 

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.