Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda

Benicarló, ciutat dels falciots, 'Benicarló, city of swifts'

“La campanya “Espècies Beneficioses i Caixes Niu” de APNAL-Ecologistes en Acció ja ha instal·lat, a la ciutat de Benicarló un total de quaranta-cinc caixes niu per a falciots comuns (Apus apus)

El seu nombre augmentarà en les properes setmanes amb la instal·lació de més nidales a la plaça Tel·lers i abans que retorne l'espècie de les seues àrees d'hivernada i instal·le les seues zones de cria en el casc urbà

El cas urbà de la ciutat de Benicarló (Castelló) es erije com una zona pilot important per al manteniment i recuperació de les colònies de cria de falciots comuns en el litoral del Baix Maestrat després de les múltiples accions de col·locació de caixes niu realitzades per membres de APNAL-Ecologistes en Acció i amb la col·laboració, fins al moment, de l'Ajuntament de Benicarló, propietaris d'immobles privats i el col·legi públic Fransec Català.

A les caixes instal·lades en 2016 (23 unitats) en diferents llocs de la ciutat (plaça Telers, c/ Sta. Càndida, Av. Rei d’en Jaume i Auditori), se'ls uneixen vint-i-dos més, després de la col·locació, els dies 13 i 22 de març, de quatre caixes niu en la c/ César Cataldo nº 60 (zona privada) i divuit caixes niu en el col·legi públic Fransec Català, respectivament.

L'actuació realitzada en el col·legi públic Francesc Català va consistir en la realització de dues xerrades educatives sobre els falciots (vida, problemàtiques i formes d'ajuda) i tres tallers de construcció de caixes niu per a alumnes de 5º i 6º. Un total de 50 alumnes van participar en l'activitat desenvolupades els dies 7, 8 i 14 de març, construint 18 nidales que van ser col·locats en la façana del propi col·legi el dia 22 de març.

Recordem que els falciots comuns (Apus apus) són aus insectívores migradoras que instal·len els seus llocs de cria en buits i forats d'edificis i façanes de múltiples llocs (esglésies, cases velles, solars en construcció, etc.). Cada any, des d'abril a juliol, desenvolupen els seus cicles vitals als pobles i ciutats, consumint insectes (mitjana de 55 kg/individu/any). La població flotant de la ciutat de Benicarló s'estima en més de 200 parelles reproductores i la seva població global suma més de 1000 exemplars, entre exemplars adults i inmaduros.

Són aus protegides per la llei, afectant tant als individus com als seus ous, nius, etc., existint l'obligació, tant institucional com a pública, de vetllar i preservar aquestes espècies. La normativa més important aplicable és:

-Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 43/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, articles 52.3 i 54.1b.
-Decret 265/1994, de 20 de desembre del Govern valencià, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies Amenaçades de Fauna i s'estableixen categories i normes de protecció de fauna, Títol III, Article 8º.

-Codi penal, Capítol VI, Article 334.

És necessari, per tant, crear condicionants favorables (mesures de conservació ambientals i urbanístiques; mesures de conscienciació i mesures de potenciació) per preservar les colònies nidificantes existents*.

Aquesta actuació i moltes altres, que es realitzaran en diferents municipis de la província de Castelló, s'emmarquen dins de les activitats de la “campanya de conscienciació, protecció, ubicació i potenciació d'espècies beneficioses (aus i ratapinyades) i caixes niu” que ve desenvolupant Ecologistes en Acció Vinaròs des de l'any 2016 i que ha realitzat nombroses actuacions (xerrades, construcció i tallers de caixes niu, col·locació de nius, realització de cens urbans d'espècies beneficioses, etc.) en diferents punts de la comarca del Baix Maestrat. “La propera actuació tindrà lloc el proper miercoles 29 de març de 2017, a les 10,00 h., a la plaça Tel.lers de Benicarló, amb la col·locació de 8 noves càmeres de nidificació per a falciots”.

Donem les gràcies a tots els col·laboradors en aquestes activitats i esperem que en el futur més persones s'involucren en la potenciació de la campanya i la instal·lació de més caixes niu que minimitzin els múltiples problemes (arranjaments de façanes i edificis, fumigacions amb pesticides i verís, tapat de forats, etc.) amb els quals es troben els falciots per criar i sobreviure.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.