Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda
Els nostres aiguamolls segueixen estant mal conservats

Els nostres aiguamolls segueixen estant mal conservats

“Ecologistes en Acció reitera, un any més, que les nostres zones humides segueixen estant mal gestionades, malament conservades i amenaçades”

La desembocadura el riu Servol (Vinaròs), el saladar de la desembocadura del barranc de Salines (Vinaròs), la desembocadura del barranc d’Aiguadoliva (Vinaròs-Benicarló), la desembocadura del riu Sec (Benicarló), la desembocadura del la rambla Alcalá o el Barranquet (Benicarló)

 Amb motiu de la celebració del dia Mundial dels Aiguamolls, avui 2 de febrer, Ecologistes en Acció Vinaròs s'adhereix a la celebració i mostra la seva preocupació per la situació en la qual es troben les zones humides (marjals, prats, llacunes, albuferes, etc.) de la nostra comarca així com de comunitat autònoma i resta de la Península Ibèrica.

El “Dia Mundial dels Aiguamolls” és un recordatori de la data en la qual es va signar el Conveni Internacional sobre Zones Humides a la ciutat iraniana de Ramsar, en 1971. Un dels principals assoliments d'aquest Conveni, també cridat de Ramsar (http://www.ramsar.org/), va ser la creació de la llista d'aiguamolls d'importància internacional. Aquesta llista està actualment composta per més de 2.227 aiguamolls pertanyents a 179 països i amb una superfície de 214.875.598 hectàrees d'aiguamolls protegits. A Espanya s'han declarat 74 zones humides sota el Conveni Ramsar, convertint-se així al tercer país amb més espais d'aquestes característiques, precedit de Regne Unit, amb 170, i Mèxic, amb 142.

Malgrat aquesta circumstància, no cal oblidar que des de l'any 1900 han desaparegut el 64% dels aiguamolls del planeta, malgrat ser ecosistemes essencials per a la supervivència dels éssers humans i de molts altres animals. Els aiguamolls ens aporten aigua dolça, garanteixen el nostre subministrament d'aliments, mantenen la biodiversitat, ens protegeixen de les inundacions, són autèntiques depuradores naturals, emmagatzemen CO2, són essencials per a moltes activitats econòmiques, etc. A més es preveu, que per 2025, un 35% de la població mundial estarà directament afectada per la reducció del subministrament d'aigua i aquesta circumstància està íntimament relacionada amb la pèrdua d'aiguamolls i el canvi climàtic.

En l'Estat espanyol la situació no és millor, durant el segle passat i, especialment en la segona meitat del mateix, es va produir al nostre país la desaparició física d'aproximadament el 60% de la superfície ocupada per llacs i aiguamolls. I encara avui dia són molts els aiguamolls que cada any són agredits per les activitats humanes i fins i tot desapareixent. “Les causes principals d'agressions són els dragatges i drenatges, abocaments, contaminació, dessecació, construcció d'infraestructures, desenvolupaments urbanístics (sobretot en àrees litorals), caça, projectes de posada en valor, etc.”

Ecologistes en Acció ha analitzat la situació dels aiguamolls espanyols cridant l'atenció sobre 25 aiguamolls que en aquests moments es troben amenaçats per diferents problemàtiques i que engloben des de grans aiguamolls amb reconeixement internacional fins a petits aiguamolls sense cap protecció oblidats per les administracions (més informació: http://www.ecologistasenaccion.org/article31582.html). 

Si ens centrem en la situació a la província de Castelló, només hi ha reconeguts 11 aiguamolls inclosos en l'Inventari Nacional de Zones Humides (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/inventario-nacional-de-zonas humedas/index_invent_zonas_humedas.aspx) i el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana-CZHCV (http://www.citma.gva.es/web/espacios-protegidos/catalogo-de-zonas-humedas) i per tant protegits per la llei. A més existeixen dos més, La Llancuna de Sant Mateu (Sant Mateu) i el Quadre de Santiago (Benicassim) que es troben actualment en tràmit pública per a la seva inclusió en el CZHCV. D'aquests aiguamolls reconeguts, només tres (marjal de Peníscola, desembocadura del riu Senia i desembocadura del riu Coves-San Miguel) es troben a la comarca del Baix Maestrat encara que existeixen molts altres realment oblidats, degradats i sense reconeixement.

 

Plans urbanistics i oblid de les administracions

Esmentem la desembocadura el riu Servol (Vinaròs), el saladar de la desembocadura del barranc de Salines (Vinaròs), la desembocadura del barranc d’Aiguadoliva (Vinaròs-Benicarló), la desembocadura del riu Sec (Benicarló), la desembocadura del la rambla Alcalá o Barranquet (Benicarló), etc. Plans urbanístics, obres litorals, canalitzacions de rambles, infraestructures litorals, carreteres i passejos marítims, abocaments, eutrofització de les seves aigües per aportacions contínues de matèria orgànica, introducció d'espècies exòtiques, etc., així com l'oblit per part de les administracions locals i autonòmiques, han deixat a aquestes zones en un estat lamentable i d'absolut abandonament (vegeu l'informe editat en 2015: http://www.ecologistasenaccion.org/article29401.html).

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.