Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

express
Nota premsa de CCOO de l’OACSE de Benicarló

Nota premsa de CCOO de l’OACSE de Benicarló

Els representants de CCOO en el Comitè d’empresa de l’OACSE de Benicarló van interposar, fa quatre mesos, demanda de conflicte col·lectiu per la modificació substancial de les condicions de treball, imposades de manera unilateral per l’empresa a una part important dels treballadors i treballadores de l’OACSE

Prèviament, CCOO ja va intentar, el passat de mes de març, acudir al Tribunal d’Arbitratge Laboral, per a intentar arribar a un acord davant aqueixes modificacions, emplaçant a l’empresa a obrir un període de consultes i negociació amb els representants sindicals, a la qual cosa l’empresa es va negar. Davant aqueixa negativa CCOO va interposar demanda Contra l’OACSE en el Jutjat social nº 3 de Castelló. El dia 4 de juliol es va establir la vista de la demanda en aquest jutjat, exhortant a les parts perquè arribàrem a un acord, abans de la mateixa.

Per part de CCOO reiterem, en aqueix moment, la nostra demanda davant l’OACSE perquè deixara sense efecte tots els canvis aplicats de manera unilateral i sense negociació amb els representants dels treballadors i treballadores. Va ser en la fase prèvia que l’OACSE es va avenir a revertir tot els canvis. És per tot açò, una vegada més, CCOO ha fet valdre els drets dels treballadors, i no ha permès que es vulnere la capacitat negociadora dels seus representants.

Desgraciadament, no és la primera vegada que CCOO ha hagut de recórrer a instàncies judicials per a garantir les condicions laborals dels treballadors de l’OACSE. Constatem clarament que l’empresa demostrat poca voluntat de dialogue amb els treballadors i treballadores, la qual cosa està provocant una excessiva judicialización dels processos negociadors.

Lamentem que s’haja optat per aqueixa actitud, no obstant açò CCOO seguirà lluitant per garantir els drets dels treballadors i treballadores i l’eficàcia d’uns serveis públics i essencials de qualitat per a la ciutadania.

 


--

 

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.