Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

express
La Generalitat convoca les ajudes per al lloguer, rehabilitació i reforma d'habitatges i l'eficiència energética

La Generalitat convoca les ajudes per al lloguer, rehabilitació i reforma d'habitatges i l'eficiència energética

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat les ajudes al lloguer, a la rehabilitació d'habitatges, a la rehabilitació d'edificis i a la millora de l'eficiència energètica, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Qualsevol persona interessada a conèixer aquestes ajudes, pot dirigir-se als Serveis Socials de l'Ajuntament de Sta. Magdalena

Aquestes ajudes s'emmarquen en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i es poden sol·licitar fins al 6 d'agost, menys les ajudes per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat, ja que el termini acaba el 31 de juliol.

Per a poder convocar al més prompte possible aquestes ajudes davant el retard de l'anterior executiu nacional a l'hora aprovar el Pla Estatal d'Habitatge, la Conselleria va incloure en els Pressupostos de la Generalitat per a 2018 unes partides amb fons propis que a més d'haver permès avançar les subvencions, també garantiran que s'incremente la seua quantia i que aquestes ajudes arriben al major nombre de beneficiaris posibles, mentre es tramita el conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat, per a l'execució del Pla Estatal.

A través d'aquests convenis de col·laboració amb el ministeri, la Conselleria gestionarà un total de 42.601.000 euros per a ajudes al lloguer, rehabilitació d'edificis, millores de l'eficiència energètica i reforma de l'interior d'habitatges.

Les ajudes al lloguer aconseguiran fins a un 40% del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys.

Pel que fa a les ajudes a joves, poden arribar fins al 50% de la renda del lloguer i és necessaris que tots membres de la unitat familiar tinguen menys de 35 anys, com a excepció poden formar part d'aquesta unitat de convivència persones majors de 35 anys que siguen depenents.

Tots dos programes subvencionaran els rebuts del lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018 i van dirigits a unitats de convivència que no superen tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, IPREM.

 Pel que fa a les ajudes de rehabilitació d'edificis, aquests immobles han d'haver-se construït abans de 1996 i que almenys el 50% dels habitatges siguen domicili habitual dels seus residents. Les ajudes subvencionaran fins al 40% de les obres amb un màxim de 3.000 euros per habitatge per a conservació, 8.000 euros per a accessibilitat i altres 8.000 euros per habitatge per a millora d'eficiència energètica de l'edifici.

 

 

 

 

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.