Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

express
L'Ajuntament de Peníscola mostra el seu desacord a Conselleria a les al·legacions del PATIVEL

L'Ajuntament de Peníscola mostra el seu desacord a Conselleria a les al·legacions del PATIVEL

Un cop aprovades les al·legacions en la sessió plenària extraordinària de juny de 2017, l'Ajuntament de Peníscola ha rebut la resposta per part de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, institució que va aprovar el Pla Territorial d'Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL)

El responsable de l'Àrea d'Urbanisme, Romualdo Forner, ha explicat que les peticions del consistori resideixen a "que prevalgui la normativa d'espais naturals protegits davant els plans d'acció territorial, sol·licitar a l'Administració que no vagi en contra dels seus propis actes i excloure d'aquest Pla els sòls amb homologació i Pla Interior de Millora aprovats ". A més, Forner argumenta que mitjançant aquestes al·legacions es pretén "permetre el Nivell 2 a determinats àmbits de la zona del Pla de Pichells a l'interior del Camí del Pebret, així com ajustar el límit del sòl de protecció del litoral al límit reconegut del vial del Pebret ".
Per la seva banda, la Conselleria només ha acceptat la proposta d'exclusió d'aquells terrenys amb homologació i Pla de Millora aprovats, ja que, "segons afirmen les desclassificacions de sòls s'han realitzat sota criteris summament conservadors a la vista de la jurisprudència existent", afegeix l'edil.

Davant d'això, Forner enuncia que s'està estudiant la possibilitat de posar en marxa un procés contenciós administratiu. "Les conseqüències de l'aprovació del PATIVEL per als veïns de Peníscola residiran en què" la pèrdua de valor d'aquests terrenys es veurà totalment afectada donat al fet que els presumptes usos assenyalats per la normativa de la pròpia Conselleria canviaran totalment i desapareixeran els aprofitaments urbanístics " . Així mateix, el regidor assenyala que els principals damnificats seran els propietaris que han estat respectuosos amb les normes urbanístiques i s'han preocupat per conservar el territori en bon estat.

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.