Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

express
Benicarló agilitzarà la tramitació dels expedients relatius a la dependència

Benicarló agilitzarà la tramitació dels expedients relatius a la dependència

Els tècnics municipals de Serveis Socials estan tramitant des de l’1 de gener tot el procediment de reconeixement de la dependència, la qual cosa està agilitant molt els tràmits i en només cinc mesos s’han tramitat 47 expedients. Ara, l’Ajuntament ha demanat a la Generalitat la remissió dels casos anteriors a 2018 per tal d’accelerar-ne el procés

La Regidoria de Benestar Social ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana la remissió de tots els expedients relatius a les ajudes de la Llei de dependència dels ciutadans de Benicarló que estan pendents de resoldre, de manera que siguen els tècnics municipals els encarregats de valorar, completar i gravar els documents, encara que seguirà sent la Generalitat qui resoldrà les ajudes.

L’objectiu és accelerar els procediments per tal de donar-los una sortida directa, atés que la Generalitat acumula moltes sol·licituds de l’any passat que encara no s’han inclòs en la plataforma informàtica que gestiona els expedients. De fet, des que l’Ajuntament ha assumit la tramitació dels expedients, en data 1 de gener, els procediments estan molt més avançats. En menys de cinc mesos s’han tramitat 47 expedients i el termini de resolució, una vegada actualitzats tots els expedients pendents, es podrà reduir fins a 3 mesos, quan abans es tardava un any i mig.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha assegurat que «assumir aquest servei ens permetrà contribuir a millorar el servei a la ciutadania i descongestionar l’execució dels expedients, tot i que seguirà sent la Generalitat qui tinga l’última paraula a l’hora de concedir les ajudes».

Fins ara, era la mateixa Generalitat l'encarregada de realitzar la tramitació i més tard remetia a l'Ajuntament el llistat de les persones dependents a valorar, però la sobrecàrrega de treball fa que hi haja tramitacions pendents durant anys. Ara mateix, encara hi ha 89 expedients de persones de Benicarló pendents d’introduir a l'aplicació informàtica, corresponents al període d’abril a desembre de 2017.

 

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.